Aris Psikoloji
Aris Psikoloji

Online Randevu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Aris Psikoloji Aris Psikoloji

Menü

Çocuk Ergen ve Ebeveyn Danışmanlığı

Çocuk Ergen ve Ebeveyn Danışmanlığı

Ergenlik ve Gençlik

İnsanın gelişimin dönemlerinin her evresinin önemli özellikleri vardır. Bu gelişim evrelerinin en önemlilerinden birisi de

ergenlik dönemidir. Hall’e göre ‘ ergenlik  fırtına ve stres zamanıdır’.

Ergenlik döneminin bu kadar önemli olmasnın sebebi çocuklukla yetişkinlik arasında kalan duygusal, zihinsel ve fiziksel

olgunluğun bileşimi olan ara bir dönem olmasından kaynaklanmaktadır.

Her gelişim döneminde olduğu gibi ergenlik döneminde de karmaşık duygular içerisinde olunur (Yörükoğlu, 2004). 

Bu dönem değişimin ve gelişimin fazla olduğu dönemdir.  Genç bireyler ergenlik dönemi boyunca sağlıklı değişimler

yaşıyorken birçok zorlukla da karşı karşıya kalabilirler.

 

 Ergenlik ve Gençlik Sorunları

Benlik ile ilgili konular, kişilerarası ilişkilier, karşı cinsle ilgili konular, geleceğe yönelik beklentiler sosyal kimlik ile ilgili

konular ergenlik döneminde zihni en çok yoran konular arasındadır. Bireyin yaşayabileceği sorunların bazıları aşağıdaki

gibidir.

 

 • Benlik ve kimlik sorunları,
 • Arkadaş ilişkileri zorlukları,
 • Aileyle ilişki sorunları,
 • Okulla ilgili ve akademik zorluklar,
 • Cinsellikle ilgili konular,
 • Sınav kaygısı,
 • Üniversite ile ilgili kaygılar meslek seçiminde zorlanma,
 • Ergenlik depresyonu,
 • Bilgisayar bağımlılığı,
 • Sosyal içe kapanma, yalnızlaşma
 • Madde kullanımı

Her gencin güçlü özellikleri vardır bunun yanında kendisini ve yaşamını zorlayan özellikleri de olabilir. Psikoterapide 

amaç gencin güçlü özelliklerini keşfetmesine, zorluklarıyla başa çıkmasına, böylelikle sağlıklı ve mutlu bir birey

olmasına yardımcı olmaktır. Yapılan ilk görüşme değerlendirme görüşmesidir. Ergenlerle yapılan değerlendirme

görüşmesinde  hem ergenle hem de aileyle görüşme yapılarak, psikiyatrik ve medikal durumlar ve psikoterapiye

uygunluk değerlendirilir. İlk görüşme sonunda ortaya çıkan sonuç ergenle ve anne-babayla paylaşılır. Gençlerde

ilk görüşme bireysel olarak yapılır. Gerekiyorsa gencin onayı ve işbirliği ile ailesi de görüşmeye dahil edilir. İlk

görüşmenin değerlendirme sonucu kendisiyle ve izin verdiği ölçüde anne-babasıyla paylaşılır.

Seanslar 50 dakika sürer.

Ergenlik dönemiyle ilgili ailelerin ve gençlerin bilgi sahibi olması, olası yaşanabilecek zorluklara karşı daha

doğru yaklaşmalarına ve bu zorlukları önlemeye yardımcı olabilmektedir.

 

Ebeveyn Danışmanlığı

Çocukların ve ergenlerin psiko sosyal açıdan sağlıklı yetişme süreçlerinde aile yapısının önemi kaçınılmazdır.

Bowen’in aile sistemlerinde hedeflediği yaklaşım; aileden bireysel olarak ayrışmak, sevgi ya da sosyal konumu

tehdit eden ailesel ya da diğer baskılara karşın bireyin gerçek kendisi olabilme yeteneğini güçlendirmek; bireyin

grubun karşısında ayakları üzerinde, bütünleşmiş, farklılaşmış kimliğini koruyabilmesine yardımcı olmaktır.

(Simon ve ark., 1985). Bu yaklaşım aile yapısı içinde ebeveyn ve ergen ilişkilerinin ve yaşanan zorlukların anlaşılmasının

önemini düşündürmektedir.

 

Bir çocuk sahibi olmak anne babalara en güzel duyguları yaşatıyor iken aynı zamanda birçok sorumluluğu da

beraberinde getirmektedir. Anne babalar için en değerli varlığı çocuklarıdır ve anne babalar çocuklarına en iyi

şekilde davranmak isterler. Ancak bazen çocuklarımız için iyi olacağını düşünerek yaptığımız davranışlarımız onlara

zarar verebilir. Anne babaların bu sorumluluklarla ilişkili doğru bilgi sahibi olmaları, olası sorun alanlarda doğru başa

çıkma yolları uygulamaları ve çocuklarının ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini fark edebiliyor olup doğru müdahaleleri 

yapabiliyor olmaları çocuklarının ruh sağlığı açısından önemli bir rol oynamaktadır. Böyle düşünüldüğünde ebeveyn

danışmanlığında amaç anne babalara, çocuklarının ihtiyaçları ve gereksinimleri hakkında farkındalık yaratmak ve

çocuklarına yönelik sağlıklı tepkiler vermelerine yardımcı olarak sağlıklı bireyler yetişmesine destek olmaktır.

Ebeveyn danışmanlığında görüşmeler çoğunlukla  anne babalarla yürütülmektedir. Görüşmelerde ebeveynlerin

yaşamakta oldukları sorun alanları, çocuklarının gelişim özellikleri göz önünde tutularak değerlendirilir ve ebeveynin

yaşamakta olduğu zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olacak teknikler görüşülür. Böylelikle anne babaların,  kendinden

ve yaşamından keyif alan, mutlu ve özgüvenli kendi olabilen bireyler yetiştirmesi  amaçlanır.